Vi gir oss aldri på sikkerhet!

Av Christian H. Andresen Sep 20, 2019 1:53:12 PM

Alltid-Trygg_1000x562

Norsk Gjenvinning m3 har alltid sikkerhet på dagsordenen. I 2019 har vi valgt å fokusere ekstra på sikkerhet ved våre mottak, slik at alle skal føle seg trygge til enhver tid. I den anledning har vi gjennomført en sikkerhetskampanje ved våre mottak. 

Målet er at alle på eller på vei til anleggene våre skal føle seg trygge. Også de som bor eller går på skole i nærheten. Norsk Gjenvinning m3 har ingen transport eller egne biler, kundene kjører til våre massemottak i egen regi. Vi ønsker i forbindelse med vår sikkerhetskampanje å oppfordre våre kunder og samarbeidspartnere til å tenke på følgende:

En kopp kaffe

Som et ledd i vår sikkerhetskampanje delte vi på forsommeren ut kaffekopper på våre anlegg med budskapet "A cup of coffee keeps you safe". Vi håper at denne vil minne sjåførene på å tenke sikkerhet når de ferdes på våre anlegg ved å vise at de bryr seg, er observante, fokuserte, tenker på familien sin som venter på dem der hjemme, at de har kunnskapen som trengs og at de er dyktige sjåfører. Vi håper også at den bidrar til å holde kaffen varm og til gode kaffepauser.

Ansvarlig kjøring

Selv om skolen er godt i gang er fortsatt førsteklassingene ferske i trafikken. Det tar lang tid for de minste å venne seg til å ferdes i trafikken. Vær oppmerksom og varsom.

Temaer: Sikkerhet


Christian H. Andresen's photo

Av: Christian H. Andresen

Christian Andresen er salgs- og markedssjef i Norsk Gjenvinning m3. Han har jobbet i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2005, og hatt flere ulike roller innen salg og markedsføring.

Epost

Norsk Gjenvinning m3 artikkelarkiv

Norsk Gjenvinning m3 (NGm3) er et selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet. Vi driver mottak for forurensede mineralske masser. Vår kjernekompetanse er utvikling av mottak, sikker drift og etterdrift i forhold til etterlevelse av tillatelser.
Vi har fokus på gjenbruk og materialgjenvinning, og ved flere av våre massemottak gjenbrukes alle mottatte masser på stedet til nyttig formål.

I dette artikkelarkivet vil vi jevnlig publisere faglig relevante artikler. Er det noen du ønsker vi skal skrive om hører vi gjerne fra deg.

Besøk også www.ngm3.no

Siste innlegg